Navigácia

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Okružná 693, 022 01 Čadca
  • +421 414327648
Nedeľa 9. 5. 2021

O Z N A M

Na základe vestníka vlády SR, Vyhlášky 197 zo dňa 28.04.2021 Vám oznamujem, že končiace maturitné ročníky (IV.A, IV.B, IV.C a II.L) a končiace učebné ročníky (III.D, III.E) prechádzajú od 29.04.2021 v rámci teoretického vyučovania a praktického vyučovania na prezenčnú formu výučby.

     Žiaci I., II. a III. ročníka (nekončiaci) budú v rámci odborného výcviku vzdelávaní prezenčnou formou v skupinách s maximálnym počtom 5 žiakov. Žiaci v systéme duálneho vzdelávania a žiaci majúci odborný výcvik vo firmách sú vzdelávaní prezenčne.

      Vstup do budov školy a na pracoviská SOŠt bude umožnený žiakom s Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti (pre plnoletých, pre neplnoletých – s podpisom od zákonného zástupcu).

    Žiaci vykonávajúci odbornú prax na pracovisku u zamestnávateľa sú povinní sa preukazovať negatívnym testom, potvrdením o očkovaní.

   V Čadci 29.04.2021

                  Ing. František Kajánek, riaditeľ školy

 

  O Z N A M 

Od 15.03.2021 sa bude evidovať dochádzka dištančne vzdelávaných žiakov. Dôvod neprítomnosti počas vyučovacích hodín prezentovaných online formou sú žiaci alebo zákonní zástupcovia žiakov povinní včas oznámiť triednemu učiteľovi.     

              

                         Ing. František Kajánek, riaditeľ školy

 

 

 

 

Časový harmonogram od 22. 02. 2021

 

0. v. hod.:         07.15 – 07.50 hod.

 

1. v. hod.:         07.55 – 08.30 hod.

 

2. v. hod.:         08.35 – 09.10 hod.

 

3. v. hod.:         09.15 – 09.50 hod.

 

4. v. hod.:         10.00 – 10.35 hod.

 

5. v. hod.:         10.40 – 11.15 hod.

 

6. v. hod.:         11.25 – 12.00 hod.

7. v. hod.:         12.05 – 12.40 hod.

   

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Okružná 693, 022 01 Čadca
  • +421 414327648

Fotogaléria