Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. František Kajánek Kj Riaditeľ
info@sostca.sk
 
 
Mgr. Tibor Lukáč Lu Rozvrh
Zástupca
tibor.lukac@sostca.sk
 
 
PaedDr. Stanislav Špila Sp Rozvrh
Zástupca
stanislav.spila@sostca.sk
 
 
Ing. Jozef Behúň Bh Rozvrh
Triedny učiteľ: I.A
jozef.behun@sostca.sk
 
 
Ing. Ľubomír Beleš Bl Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
lubomir.beles@sostca.sk
 
 
Ing. Jozef Bobek Bb Rozvrh
Triedny učiteľ: III.B
jozef.bobek@sostca.sk
 
 
Mgr. Andrej Capek Cp Rozvrh
Triedny učiteľ: II.L
andrej.capek@sostca.sk
 
 
Ing. Matej Čierňava Cn Rozvrh
Majster
matej.ciernava@sostca.sk
 
 
Ing. Adriana Čierňavová Cr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
adriana.ciernavova@sostca.sk
 
 
Mgr. Emília Drastichová Dr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
emilia.drastichova@sostca.sk
 
 
Ing. Anton Freiwald, PhD. Fw Rozvrh
Učiteľ
anton.freiwald@sostca.sk
 
 
Ing. Dana Garajová Gr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
dana.garajova@sostca.sk
 
 
Mgr. Ján Golis Gl Rozvrh
Majster
jan.golis@sostca.sk
 
 
Mgr. Andrej Gunčaga Gn Rozvrh
Majster
andrej.guncaga@sostca.sk
 
 
Mgr. Rudolf Gužík Gu Rozvrh
Majster
rudolf.guzik@sostca.sk
 
 
Bc. Rudolf Gužík ml. Gz Rozvrh
Majster
rudolf.guzikml@sostca.sk
 
 
Ing. Róbert Hollmann Hl Rozvrh
Učiteľ
robert.hollmann@sostca.sk
 
 
Mgr. Natália Hrtánková Hk Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
natalia.hrtankova@sostca.sk
 
 
Bc. Jozef Hruška Hr Rozvrh
Majster
jozef.hruska@sostca.sk
 
 
Marta Hrušková Rozvrh
Majsterka
marta.hruskova@sostca.sk
 
 
Jozef Jakubec Jk Rozvrh
Majster
jozef.jakubec@sostca.sk
 
 
Ing. Jozef Jarabica Jr Rozvrh
Učiteľ
jozef.jarabica@sostca.sk
 
 
Bc. Jozef Kaduch Kd Rozvrh
Majster
jozef.kaduch@sostca.sk
 
 
Ing. Terézia Kamenišťáková Km Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
terezia.kamenistakova@sostca.sk
 
 
Mgr. Ingrid Kanáliková Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
ingrid.kanalikova@sostca.sk
 
 
Ing. Ján Király Kr Rozvrh
Triedny učiteľ: II.F
jan.kiraly@sostca.sk
 
 
Mgr. Renáta Kolenová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
renata.kolenova@sostca.sk
 
 
Bc. Silvia Kordek, MBA Ks Rozvrh
Majsterka
silvia.kordek@sostca.sk
 
 
Mgr. Marian Krella Ke Rozvrh
Majster
marian.krella@sostca.sk
 
 
Mgr. Michal Krenžel Kl Rozvrh
Učiteľ
michal.krenzel@sostca.sk
 
 
Ing. Anna Kuffová Kf Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
anna.kuffova@sostca.sk
 
 
Bc. Stanislav Laš Ls Rozvrh
Majster
stanislav.las@sostca.sk
 
 
Bc. Marián Majchrák Mj Rozvrh
Majster
marian.majchrak@sostca.sk
 
 
Ing. Miroslav Mareček Mk Rozvrh
Triedny učiteľ: III.D
miroslav.marecek@sostca.sk
 
 
Mgr. Eva Masariková Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
eva.masarikova@sostca.sk
 
 
Ing. Alena Mešková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.E
alena.meskova@sostca.sk
 
 
Ing. Daniel Mičuda Mc Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
daniel.micuda@sostca.sk
 
 
Bc. Peter Michalisko Mo Majster
peter.michalisko@sostca.sk
 
 
Mgr. Ladislav Mitka Mt Rozvrh
Majster
ladislav.mitka@sostca.sk
 
 
Mgr. Pavol Papík Pp Rozvrh
Majster
pavol.papik@sostca.sk
 
 
Vladislav Perďoch Pd Rozvrh
Majster
vladislav.perdoch@sostca.sk
 
 
Ing. Nikola Pisáriková Ps Rozvrh
Triedna učiteľka: I.L
nikola.pisarikova@sostca.sk
 
 
Mgr. Milan Polák Pl Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
milan.polak@sostca.sk
 
 
Mgr. Marta Privarová Pr Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
marta.privarova@sostca.sk
 
 
Mgr. Mária Skaličanová školská psychologička
maria.skalicanova@sostca.sk
 
 
Mgr. Ján Škorvánek Šk Rozvrh
Majster
jan.skorvanek@sostca.sk
 
 
Bc. Michal Učník Rozvrh
Majster
michal.ucnik@sostca.sk
 
 
PhDr. Michaela Varmusová Vr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
michaela.varmusova@sostca.sk
 
 
Jozef Vyšlan Rozvrh
Majster
jozef.vyslan@sostca.sk

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.05.2021

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Okružná 693, 022 01 Čadca
  • +421 414327648

Fotogaléria