Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. František Kajánek Kj Rozvrh
Riaditeľ
info@sostca.sk
 
 
Mgr. Tibor Lukáč Lu Rozvrh
Zástupca
tibor.lukac@sostca.sk
 
 
PaedDr. Stanislav Špila Sp Rozvrh
Zástupca
stanislav.spila@sostca.sk
 
 
Ing. Jozef Behúň Bh Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
jozef.behun@sostca.sk
 
 
Ing. Jozef Bobek Bb Rozvrh
Učiteľ
jozef.bobek@sostca.sk
 
 
Mgr. Andrej Capek Cp Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
andrej.capek@sostca.sk
 
 
Mgr. Monika Cyprichová školská psychologička
monika.cyprichova@sostca.sk
 
 
Ing. Matej Čierňava Cn Rozvrh
Majster
matej.ciernava@sostca.sk
 
 
Ing. Adriana Čierňavová Cr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
adriana.ciernavova@sostca.sk
 
 
Ing. Anton Freiwald, PhD. Fw Rozvrh
Triedny učiteľ: II.L
anton.freiwald@sostca.sk
 
 
Ing. Dana Garajová Gr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
dana.garajova@sostca.sk
 
 
Ing. Jaroslav Gašperák, PhD. Rozvrh
Učiteľ
jaroslav.gasperak@sostca.sk
 
 
Mgr. Ján Golis Gl Rozvrh
Majster
jan.golis@sostca.sk
 
 
Mgr. Andrej Gunčaga Gn Rozvrh
Majster
andrej.guncaga@sostca.sk
 
 
Ing. Matúš Gužík Gm Rozvrh
Majster
matus.guzik@sostca.sk
 
 
Mgr. Rudolf Gužík Gu Rozvrh
Majster
rudolf.guzik@sostca.sk
 
 
Ing. Rudolf Gužík Gz Rozvrh
Majster
rudolf.guzikml@sostca.sk
 
 
Ing. Róbert Hollmann Hl Rozvrh
Učiteľ
robert.hollmann@sostca.sk
 
 
Mgr. Natália Hrtánková Hk Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
natalia.hrtankova@sostca.sk
 
 
Bc. Jozef Hruška Hr Rozvrh
Majster
jozef.hruska@sostca.sk
 
 
Marta Hrušková Rozvrh
Majsterka
marta.hruskova@sostca.sk
 
 
Jozef Jakubec Jk Rozvrh
Majster
jozef.jakubec@sostca.sk
 
 
Ing. Jozef Jarabica Jr Rozvrh
Triedny učiteľ: I.B
jozef.jarabica@sostca.sk
 
 
Bc. Jozef Kaduch Kd Rozvrh
Majster
jozef.kaduch@sostca.sk
 
 
Ing. Terézia Kamenišťáková Km Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
terezia.kamenistakova@sostca.sk
 
 
Mgr. Ingrid Kanáliková Kn Rozvrh
Triedna učiteľka: III.E
ingrid.kanalikova@sostca.sk
 
 
Ing. Ján Király Kr Rozvrh
Učiteľ
jan.kiraly@sostca.sk
 
 
Mgr. Renáta Kolenová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
renata.kolenova@sostca.sk
 
 
Bc. Silvia Kordek, MBA Ks Rozvrh
Majsterka
silvia.kordek@sostca.sk
 
 
Mgr. Marian Krella Ke Rozvrh
Majster
marian.krella@sostca.sk
 
 
Ing. Anna Kuffová Kf Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
anna.kuffova@sostca.sk
 
 
Ing. Marián Majchrák Mj Rozvrh
Majster
marian.majchrak@sostca.sk
 
 
Ing. Miroslav Mareček Mk Rozvrh
Triedny učiteľ: I.D
miroslav.marecek@sostca.sk
 
 
Mgr. Eva Masariková Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
eva.masarikova@sostca.sk
 
 
Peter Maslík Ml Rozvrh
Majster
peter.maslik@sostca.sk
 
 
Ing. Alena Mešková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.L
alena.meskova@sostca.sk
 
 
Ing. Daniel Mičuda Mc Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
daniel.micuda@sostca.sk
 
 
Bc. Rastislav Minárik Mn Rozvrh
Majster
miroslav.minarik@sostca.sk
 
 
Mgr. Erika Nováková Nv Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
erika.novakova@sostca.sk
 
 
Mgr. Pavol Papík Pp Rozvrh
Majster
pavol.papik@sostca.sk
 
 
PhDr. Tomáš Poláček Po Rozvrh
Majster
tomas.polacek@sostca.sk
 
 
Mgr. Milan Polák Pl Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
milan.polak@sostca.sk
 
 
Mgr. Marta Privarová Pr Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
marta.privarova@sostca.sk
 
 
Mgr. Ján Škorvánek Šk Rozvrh
Majster
jan.skorvanek@sostca.sk
 
 
Bc. Ján Špita Št Rozvrh
Majster
jan.spita@sostca.sk
 
 
Bc. Michal Učník Rozvrh
Majster
michal.ucnik@sostca.sk
 
 
PhDr. Michaela Varmusová Vr Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
michaela.varmusova@sostca.sk
 
 
Jozef Vyšlan Rozvrh
Majster
jozef.vyslan@sostca.sk

© aScAgenda 2023.0.1389 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.12.2022

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Okružná 693, 022 01 Čadca
  • +421 414327648

    EDUID 100007127

Fotogaléria